SBDN?

1109

Het DAVILEX triatlonteam valt onder de Stichting Bevordering Duursport Nederland (SBDN)

De primaire doelstelling van de stichting is om atleten te ondersteunen bij de stap van ‘talent’ naar ‘topper’. Hieraan wordt invulling gegeven door de ondersteuning van jonge atleten bij de ontwikkeling naar de nationale top op de Olympische afstand en de ondersteuning va jonge senioren bij de ontwikkeling naar de top op de lange afstand.

De ondersteuning gebeurt door, met behulp van diverse sponsors, een zo compleet mogelijk pakket aan materialen, voeding, trainingstechnische en medische begeleiding aan te bieden. Verder wordt in de teamomgeving bijgedragen aan een uitwisseling van ervaringen tussen atleten en begeleiding die het prestatieniveau ten goede komen.

DELEN
Volgend artikelDavilex Business Software